Často kladené otázky (FAQ)

Co je použitý software?

Použitým softwarem můžeme nazvat jakýkoliv software, který byl již jednou aktivován / použit prvním nabyvatelem.

Je použitý software legální?

V roce 2012 vyhlásil Evropský soudní dvůr obchod s licencemi na použitý software za legální. Obchodování s takovým softwarem se však řídí striktními pravidly, tak jak je Evropský soudní dvůr stanovil. Kompletní znění rozsudku Evropského soudu naleznete ZDE.

Co je softwarová multilicence?

Softwarová multilicence je licence na používání softwaru na více počítačích současně anebo na serveru pro větší počet pracovních stanic. Multilicence je obvykle levnější než stejný počet individuálních licencí, a je proto výhodnějším řešením.

Pro koho jsou určeny softwarové multilicence?

Softwarové multilicence jsou primárně určeny pro všechny společnosti, ve kterých jsou programy používány na více počítačích. Jsou tedy výhodným řešením pro malé, střední či velké podniky, státní správu, zdravotnictví, školství apod.

Jak probíhá prodej použitého softwaru?

V první řadě formou telefonického kontaktu nebo osobního setkání zjistíme, jaké má firma požadavky, a na základě těchto informací připravíme konkrétní nabídku s informacemi o obchodu s použitými licencemi. Po odsouhlasení nabídky je klientovi zaslána smlouva ke kontrole. Následuje vystavení faktury, která je spolu se smlouvami a záložním médiem poslána klientovi poštou. Po doručení zásilky má klient možnost kupovaný produkt otestovat, následně podepsat obě smlouvy a poslat je na adresu společnosti SoftwarePro. Po uhrazení faktury na účet společnosti SoftwarePro bude smlouva podepsána a zaslána zákazníkovi, čímž se stane převod práv pravomocným.

Jak probíhá výkup použitého softwaru?

Podmínkou výkupu softwaru v případě FPP / krabicových a PKC / OEM verzí je kompletní originální balení produktu včetně nepoškozených COA štítků a nepoškozeného originálního média (pokud bylo součástí balení). V případě multilicencí je to produktový klíč a originál záložního média od prvního nabyvatele. Doklad / fakturu o nabytí prodávaného softwaru nebo jeho kopii je nutné předložit k nahlédnutí, aby bylo možné ověřit, že prodávající je skutečným vlastníkem / nositelem licenčních práv. Pokud některá část z tohoto balení bude chybět nebo bude poškozena natolik, že nesplňuje svůj účel, nelze licenci vykoupit. Zákonnou podmínkou prodeje je, že každá takto prodávaná licence FPP / PKC / MULTI musí být odinstalována ze zařízení prodávajícího, případně učiněna nefunkční, a nesmí se dále využívat na žádném jiném zařízení.

Jak probíhá instalace a nasazení použitého softwaru?

Instalace a nasazení použitého softwaru se nijak neliší od instalace nového softwaru.

Je použitý software skutečně výhodný?

Použitý software od renomovaných prodejců není pirátskou verzí – jde o originální a plně funkční software. Licence na použitý software se neliší od příslušné nové licence. V porovnání se získáním nového softwaru vám tak nevznikají žádné nevýhody, ale naopak získáváte vysokou úsporu finančních prostředků až do výše 70 %.

Je použitý software uznatelný softwarovým auditem?

Použitý software je uznatelný softwarovým auditem. Auditor se při kontrole softwarových licencí zaměřuje na legitimitu nabytí licence, její správné použití a správný počet licencí a nezkoumá její původ. Pokud je celý převod licenčních práv správně podložený smluvně i fakturací, nelze takto získanou licenci zpochybnit.

Jak je možné, že je použitý software o tolik levnější?

Software jako takový nepodléhá opotřebení. Jde o počítačový program, který lze jednoduše nainstalovat i odinstalovat a znovu použít na jiném zařízení. Nemůžeme tedy mluvit o klasické amortizaci jako například v případě osobního automobilu. Výhodnost ceny použitého softwaru podporuje každoroční vydávání nových verzí originálním výrobcem. Často však jde o minoritní změny, které neovlivňují základní funkcionalitu daného programu. Navíc s každým příchodem nové verze programu se navyšují i minimální požadavky na hardware, což může pro firmy představovat obrovskou neplánovanou investici do hardwarového vybavení. Proto je zejména pro firmy výhodné použít starší verzi softwaru, která je plně kompatibilní se současným hardwarovým vybavením a splní stejnou funkci.

Jak poznám, která softwarová multilicence je pro mě vhodná?

Pokud si nejste jisti, naši prodejci vám při výběru nejvhodnějšího multilicenčního řešení pro vaši firmu rádi poradí. Kontaktovat náš můžete ZDE.

Nabízíte k použitému softwaru i technickou podporu?

Nabytím použité softwarové licence na vás přechází nejen právo software používat, ale i všechny výhody a vlastnosti, které softwarová licence měla při jejím zakoupení prvním nabyvatelem. Pokud tedy technická podpora výrobce byla obsažena, máte stejné právo na technickou podporu výrobce i vy. Použitý software má všechny vlastnosti nového softwaru, a to včetně technické podpory. Specializujeme se výhradně na obchod se softwarovými licencemi. V případě potřeby vám však umíme zajistit technickou podporu prostřednictvím našich obchodních partnerů.

Dostanu k použitému softwaru záložní médium?

V rámci prodeje použitého softwaru zpravidla klientovi dodáváme i originální záložní médium s daným softwarem, pokud se jedná o multilicenční produkty. V případě OEM / PKC / krabicových verzí je originál instalačního média nedílnou součástí licence. Pouze samotný kód nebo COA štítek, pokud byl součástí dodávky prvnímu nabyvateli, nepostačuje pro legálnost licence.

Na co si mám dát pozor při nákupu použitého softwaru?

Ujistěte se, že jde o prověřený, legálně vykoupený produkt a že balení obsahuje všechny součásti jako u nových licencí (kompletní média a štítky). SoftwarePro garantuje 100% legálnost všech softwarových licencí a za prodané licence přebírá záruku (na základě Smlouvy o prodeji softwarových licencí).

Je možné si u vás dokoupit jen CAL licence k určitému produktu / softwaru?

Ano, prodáváme i samostatné CAL licence. Koupit si je můžete i po jednom kuse.

Umíte přidat použité licence do našeho Microsoft VLSC centra?

Volume Licensing Service Center Microsoftu (VLSC) slouží jako webové rozhraní pro stahování instalačních médií s přehledem licenčních klíčů. Je to úplně stejné, jako kdybyste si vedli evidenci licencí například v Excelu a námi dodané médium si stáhli na svůj lokální server. VLSC naopak neslouží jako Asset Management centrum vašeho softwaru (nezobrazuje reálný stav aktivních a neaktivních licencí, pouze počet aktivací jednotlivých produktů a počet možných reaktivací) a nepotvrzuje legálnost či vlastnictví softwarových licencí. Skutečnost, že jsou licence uvedené ve VLSC účtu, neznamená, že jsou vlastnictvím Microsoftu. Podle rozhodnutí Soudního dvora EU přišel Microsoft o vlastnické právo prvním prodejem. Pokud jde o použité multilicence, Microsoft nedokáže přeregistrovat multilicence z VLSC konta prvního nabyvatele na VLSC konto nového / dalšího vlastníka práv k multilicencím. To však neznamená, že tento další nabyvatel nemá k takové multilicenci vlastnická práva.

Odkud nakupujete licence pro následný prodej?

Naše společnost nakupuje multilicenční produkty od svých zákazníků, ale také od prověřených partnerských společností, které se výkupem softwaru zabývají hlavně v západní Evropě, kde trh s použitím softwarem funguje již od roku 2012 a je velmi rozšířený a vyhledávaný. Velké společnosti často přijímají pracovníky na časově omezenou dobu v rámci projektů, kdy jim musí zajistit potřebné vybavení i celou IT infrastrukturu. Po ukončení těchto projektů společnosti v rámci snižování nákladů tento přebytečný software odprodávají a tím vzniká prostor pro jeho výkup a následně obchodování s ním. Často se stává, že IT management ne zcela přesně odhadne nákup softwaru nebo se požadavky na projekt změní, a proto jsou často prodávány i nepoužité / deaktivované licence. Tímto způsobem můžeme našim zákazníkům nabídnout i nejnovější / aktuální – tedy nejen použité – verze softwaru. Dalším způsobem nabytí je přirozená inovace softwarového vybavení ve společnostech především v západní Evropě, kde je obvyklé měnit softwarové licence ihned po uvedení nové verze na trh.

Umožňuje Microsoft nebo jiný výrobce softwaru převod multilicence?

Prvním prodejem přišel výrobce softwaru o vlastnické právo k licenci. Toto právo přešlo na zákazníka (nového majitele licence). To znamená, že další obchodní transakce, převod práv k licenci, už probíhají bez zásahu výrobce, protože ten na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora nemůže jejich dalšímu prodeji bránit.

Je možné odprodat i OEM licenci, která je vázána na hardware?

Prodej / nákup OEM licencí je oproti jiným verzím specifičtější, neboť je třeba striktně dodržet podmínky, za jakých se tyto licence mohou odprodávat. Evropský soudní dvůr určil, že když chce první nabyvatel prodat takovou licenci, musí ji odprodávat s takovým obsahem balení, s jakým ji nabyl. V některých případech je to komplikované, protože například štítky s aktivačním klíčem, které bývají nalepené na zařízení, je velmi obtížné odlepit tak, aby tento klíč zůstal nadále čitelný, a mohla tak být legálně postoupena práva k používání softwaru dalšímu vlastníkovi. Pokud některá část z tohoto obsahu balení chybí nebo je poškozena tak, že nesplňuje svůj účel, nelze licenci odprodat. Dále musí zákazník prokázat, že je vlastníkem licence se všemi náležitostmi a že uvedená licence je stále podporována výrobcem.