INFORMAČNÍ MEMORANDUM

K SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

V tomto informačním memorandu Vám chceme poskytnout důležité a podrobné informace o zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely vzájemné komunikace s naší společností, distribuce informací o naších nabídkách a pro účely k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím.

Hlavním cílem uvedeného zpracování je nabídnout Vám nejnovější informace o aktuálních a nových produktech společnosti Software Pro s.r.o. Dalším cílem je poskytovat časově omezené nabídky a praktické informace a to v písemné nebo elektronické formě. Snažíme se vytvářet nabídky na míru na základě segmentace a profilování a prezentovat Vám pouze relevantní nabídky produktů, abyste nebyli zaplaveni nabídkami produktů, které již máte k dispozici nebo které nevyhovují Vašim potřebám.

 

Vzhledem k tomu, že 25. 5. 2018 vstoupí v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES, je třeba, abychom od Vás získali souhlas, který odpovídá novým požadavkům.

 

Prosím, přečtěte si níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, které jsme připravili ve formě otázek, aby toto informační memorandum bylo co nejvíce transparentní a praktické z hlediska vyhledávání informací. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k Vámi poskytnutému souhlasu, zavolejte nám na číslo +420 277 000 181, použijte naši emailovou adresu gdpr@softwarepro.eu anebo nám napište na korespondenční adresu společnosti:

Software Pro s.r.o.,

Dělnická 213/12,

170 00 Praha 7

 

IFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Kdo je správce Vašich osobních údajů?
 2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?
 3. Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?
 4. Na jaké účely jste poskytli svůj souhlas?
 5. Proč dochází k profilování a automatizovanému rozhodování?
 6. Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?
 7. Kdo může mít přístup k Vašim osobním údajům?
 8. Jaké jsou Vaše práva při zpracovávání osobních údajů?
 9. Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

  

 1. KDO JE SPRÁVCE OSOBNÍCH DAT?

Správce osobních údajů je společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Za účelem splnění objednávky a pro účely vzájemné komunikace mezi Vámi a naší společností a distribuce informací o naších nabídkách, je správcem Vašich osobních údajů společnost Software Pro s.r.o., sídlem na ulici Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7.

V případě dotazů týkajících se zpracování osobních údajů se na naší společnost můžete obrátit na korespondenční adrese Software Pro s.r.o., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7.

Také můžete kontaktovat odpovědnou osobu v této společnosti (DPO), která dohlíží na řádné zpracování Vašich osobních údajů, a to na adrese:

Software Pro s.r.o., Patrik Sodoma, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, na e-mailové adrese gdpr@softwarepro.eu anebo na telefonním čísle +420 277 000 181

 

 1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro účely vzájemné komunikace s naší společností a distribuce informací o naších nabídkách zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které nám pomáhají určit nabídku produktů, která by byla pro Vás nejefektivnější.

 • Základní identifikační údaje – jméno, sídlo, adresa, IČO (v případě podnikání), telefonní číslo, emailová adresa.
 • Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • Sociodemografické údaje – statistické údaje týkajícího se HW a SW Vaší společnosti. Informace o využití produktů MS, Adobe a jiných, jaké produkty z nabízeného portfolia aktuálně používáte, jaké produkty jste u nás zakoupily v minulosti, informace o jaké produkty máte zájem, popřípadě kdy nejblíže budete námi nabízené produkty potřebovat. Na základě těchto údajů, Vám můžeme doporučit ty produkty, které Vám budou nejvíce vyhovovat a pomocí kterých můžete co nejefektivněji poptávaný produkt pořídit.
 • Informace z telefonických hovorů nebo jiných interakcí s vámi, například pomocí e-mailu, SMS zpráv.
 • Geolokační údaje – geolokační údaje z webového prohlížeče. Tyto údaje mohou obvykle sloužit k doporučení kontaktu na nejbližšího zprostředkovatele.

 

 1. Z JAKÝCH ZDROJŮ POCHÁZÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje uvedené v předchozím bodě, získáváme přímo od Vás. Tyto osobní údaje uvádíte na naší stránce a v kontaktním formuláři. Osobní údaje mohou také pocházet z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů a databází jako i např. OR ČR Justice, ARES, Bisnode Albertina apod.

 

 1. NA JAKÉ ÚČELY JSTE POSKYTLI SOUHLAS?

Souhlas pro zpracování osobních údajů jste poskytli dobrovolně za účelem splnění objednávky, účely vzájemné komunikace s naší společností a distribuce informací o nabídkách prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména novelizovaným zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném a účinném znění.

 

 1. PROČ DOCHÁZÍ K PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ?

Naše společnost se Vám snaží poskytovat individuálně upravené nabídky produktů a neobtěžovat Vás hromadnými všeobecnými nabídkami. Z tohoto důvodu Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu profilujeme. Automatické vyhodnocování (profilování) osobních údajů nám pomůže Vás a Vaše potřeby lépe poznat, odhadnout budoucí řízení a podle toho přizpůsobit naše produkty.

 

 1. JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Souhlas jste udělili společnosti po dobu nezbytnou pro naplnění účelu, pro který se osobní údaje zpracovávají podle novelizovaného Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů § 5 odst. 1 písm. e); po dobu trvání smluvního vztahu, případně do momentu, kdy Váš souhlas odvoláte.

Pokud nejste, ani se nestanete klientem naší společnosti, Váš souhlas bude v platnosti od udělení do momentu jeho odvolání anebo po dobu nezbytnou pro naplnění účelu.

Po uplynutí příslušného času, budou Vaše osobní údaje vymazány, ale pouze v rozsahu a pro účely, pro které podle právních předpisů není zapotřebí souhlasu.

 

 1. KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a účely vzájemné komunikace s naší společností a distribuce informací o nabídkách prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod.

Výjimkou jsou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání poště, kurýrovi, poskytnutí údajů bance a externí účetní společnosti) a správce anebo administrátor webové stránky.

Další výjimkou jsou soubory cookie, které zpracováváme z výše uvedených důvodů a tyto mohou být za účelem poskytnutí co nejrelevantnějšího obsahu, vyhodnocování statistických informací pro naše interní účely a účely marketingových sdělení, poskytovány třetím stranám v souvislosti s poskytováním našich

služeb Vám. Externí poskytovatelé služeb dostupných na těchto adresách jsou opatřeni malým datovým paktem, cookie, mohou umístit IP adresy, další data do počítačů uživatelů a obsah grafické reklamy pro ně:

 

CÍLNÁZEVINFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
Zobrazení videíYoutubehttp://www.google.com/intl/cs/policies/
Marketingové aktivityFacebookhttps://www.facebook.com/privacy/explanation
Marketingové aktivityLinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy
Marketingové aktivity a Analytické měřeníGoogle AdWordshttp://www.google.com/intl/cs/policies/
Analytické měřeníGoogle Analyticshttp://www.google.com/intl/cs/policies/

 

 1. JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro společnost Software Pro důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů lze uplatnit následující práva:

Informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Informace zahrnují hlavně:

 • Identifikaci a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně odpovědné osoby, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předávání osobních údajů do třetích zemí, doba uchovávání osobních údajů, oprávněných správců, seznam Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace o tom, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům.

 • Máte právo na potvrzení toho, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o zpracovávání, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, období uchovávání osobních údajů, jakož i právo na informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodnutí a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.
 • Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu.

 • Zpracováváme Vaše zastaralé nebo nepřesné osobní údaje? Změnili jste, například, adresu bydliště? Prosím, informujte nás o tom a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

 • V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat.

Právo na omezení zpracování.

 • Pokud si přejete, aby se Vaše osobní údaje zpracovávaly výhradně pro nejnutnější zákonné účely, nebo si přejete osobní údaje blokovat.

Právo na přenositelnost údajů.

 • Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné nebo jiné významné překážky.

Právo uplatnit námitku a automatizované individuální rozhodování.

 • Pokud zjistíte nebo se domníváte, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, spojte se s námi a požádejte nás o vysvětlení nebo odstranění nevhodného stavu.
 • Námitku lze také uplatnit i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 • S Vaším podnětem nebo stížností ohledně zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Kde můžete práva uplatnit, a jsou tato práva zpoplatněna?

 • Jednotlivé práva můžete uplatnit v naší společnosti Software Pro, a to telefonicky na lince +420 277 000 181, posláním e-mailu na adresu gdpr@softwarepro.eu anebo písemnou žádostí zaslanou do sídla společnosti (korespondenční adresu) Software Pro s.r.o., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7.
 • Všechny informace a vyjádření k právům, které uplatníte, poskytujeme bezplatně. Pokud je žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména proto, že se opakuje, jsme oprávněni účtovat si přiměřený poplatek, který zohledňuje administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací při opakované žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo účtovat z tohoto důvodu přiměřený poplatek za administrativní náklady.

 

Za jaký čas můžete očekávat odpověď od společnosti Software Pro?

 • Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí, můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, Vás budeme informovat.

 

 1. JAK MŮŽETE ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že ho můžete kdykoliv odvolat. Nechcete dále dostávat nabídky produktů od naší společnosti? Je nám to líto, ale Vaše rozhodnutí zcela respektujeme.

Co má odvolání souhlasu obsahovat?

 • Kdo odvolání podává. Uveďte prosím, Vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom Vás dokázali identifikovat.
 • Komu odvolání podáváte. Informaci, že si nepřejete, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje.
 • Váš vlastnoruční podpis.

 

Jakým způsobem mohu odvolání poslat?

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné poslat v písemné podobě, anebo elektronické podobě (e-mailem: naskenovaná anebo vyfocená podoba vlastnoručně podepsaného listu), případně e-mailem opatřeným ověřeným digitálním podpisem anebo jinými prvky, podle kterých bude zjevné, že se opravdu jedná o Vás, a to proto, abychom měli o Vašem odvolání řádný záznam. Odvolání nezapomeňte podepsat. Pokud jste nám udělili souhlas pro zasílání marketingových sdělení formou newsletteru, prostřednictvím tzv. double opt-in na našem webu, odhlášení ze zasílání těchto newsletterů naleznete ve spodní části každého e-mailu.

Písemným prohlášením podaným v sídle společnosti: Software Pro s.r.o., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7.